FlexSim tanfolyamok

A Cempel Consulting által kínált minden tanfolyam vizsgával fejeződik be, amely a FlexSim Inc. által aláírt bizonyítvány kiállítására jogosít fel.

Tanfolyam A tanfolyam időtartama Bizonyítvány
FlexSim 1, Alapismeretek 3 nap The Certification for Business Process Simulation Modeler

Flexsim 2, Előrehaladottak 3 nap The Certification for Business Process Simulation Consultant

FlexSim 3, FlexSim/OptQuest folyamatok parametrikus optimalizálása 2 nap The Certification for Process Optimization Consultant

FlexSim 3.1, Fluid könyvtár 2 nap The Certification for Continuous Flow Process Consultant
FlexSim 4, Szakértői színt 2 nap The Certification for Advanced Flexsim Simulation Consultant

A tanfolyamok Krakkóban, Poznanban és Rzeszowban bonyolulnak le. Ha egy cégből legalább két személy jelentkezik, a tanfolyam a megrendelő székheyén is megszervezhető.

Az ügyfél kívánságára a tanvolyamot módosíthatjuk úgy, hogy jobban megfeleljen a tevékenysége profiljának vagy egy további gyakorlati nappal hosszabbíthatjuk meg, amelnek folyamán a tanfolyam résztvevői az oktatóval együtt egy olyan példás problémának modelét hozzák létre, amelyet a résztvevők terjesztettek elő.

 

FlexSim 1, Alapismeretek

A tanfolyam az új résztvevőket a FlexSim környezetbe vezeti be és a modelszerkesztésben segít a menük, legördülő listák és szövegmezők kihasználása által.

A résztvevő a FlexSim modelek felépítése és azokban történő navigáció alajpjait sajátítja el:

 • FlexSim szóhasználat – model, tárgy, átfolyási egység, portok, akciókiváltók,
 • Tárgyak könyvtára,
 • FlexSim navigáció alapjai,
 • Push-pull rendszer,
 • Átfoglaló táblázat,
 • Prioritások, átfoglaló változók,
 • Meghibásodások, hibák megoldása,
 • Időtáblázatok,
 • Excel import/export.

 

FlexSim 2, Előrehaladottak

A tanfolyam megismerteti a résztvevőt a fejlett technikákkal, amelyek a modelek individuális logikájának megszerkesztését és a FlexSim előrehaladottabb eszközeinek használatát teszik lehetővé. A résztvevő megtanulja körülírni a modelek viselkedését a Flexscript közegben:

 • A Flexscriptben történő fejlettebb kódolást,
 • Az Excel fejlettebb együttműködését a FlexSim modelekkel,
 • A FlexSim szerkezeti felépítése, a FlexSim funciók,
 • Dashboard – a változók követése,
 • A feladatok szekvenciájának építését és a Feladatvégbevitelező objektum használatát,
 • Saját objektumok kinematikai animációját,
 • A könyvtárak felhasználását és az objektumok csoportosításának használatát.

 

FlexSim 3, a FlexSim/OptQuest folyamatok parametrikus optimalizálása

A tanfolyam bevezeti a résztvevőt a folyamatok parametrikus optimalizálásának problémájába, az optimalizálási kísérletek előkészítésébe, a döntéshozatalok optimalizácós technikáinak használatába:

 • Bevezetés a folyamatok, erőforrások és rendszer fogalmaiba,
 • A folyamat optimalizációjának korszerű gondolata az állandó változások korszakában,
 • A folyamat tipusának kiválasztása, a feladat helyes megfogalmazása,
 • Az ügyfél folyamatigényének meghatározása,
 • A folyamat szakaszainak leszögezése,
 • A folyamat paramétereinek megfogalmazása,
 • A folyamat mappálása,
 • Statisztikai analízisek és a jelenetek felépítése az Experimenter és az ExpertFit felhasználásával,
 • A célfüggvény és dontési változók meghatározása,
 • Az OptQuest parametrikus optimalizáció

 

FlexSim 3.1, a Fluid könyvtár

A tanfolyam bevezeti a résztvevőt a folytonos folyamatok modeljeinek felépítésébe, mint pl. a gázok keveredésével, szóró anyagokkal és nagysebességű palckozással kapcsolatos problémákba. Az ilyen tipusú modelek felépítésére a FlexSim Fluid Objects könyvtárat kell felhasználni:

 • A folytonos folyamatok szimulációinak problémájába való bevezetés,
 • A FlexSim Fluid Objects objektumainak való megtárgyalása,
 • A Flow Item elemeinek átalakítása folyamatos szimuláció elemeivé és fordítva,
 • A folyamatos szimuláció átviteli hálózat elemeinek építése,
 • A tanfolyam második napján a résztvevők az oktatóval együtt megkezdik annak a szimulációs modelnek építését, amely magába foglalja az általuk már előzőleg előkészített, valódi gyártási problémát, amely folytonos szimulációt igényel.

 

FlexSim 4, Szakértői színt

Ez a leginkább előrehaladott tanfolyam, amely a FlexSim előrehaladott technikáinak használatába vezet be.

 • Előrehaladott TaskSequence
 • A gyártás ütemterveinek szimulálása,
 • Egyéni objektumok lértehozása,
 • Egyéni felhasználói interfejszek fejlesztése – GUI,
 • FlexSim integrációja más informatikai alkalmazásokkal – SQL adatbázisok, MRP/ERP rendszerek, üzleti inteligencia (Business Intelligence).